Program EFEKT

Efekt

Program Efekt je aplikace, která slouží jako nástroj pro ekonomické hodnocení investic, jejichž doba realizace (výstavby) nepřesáhne 2 roky.

Jednoduché ovládání programu a minimální požadavky na vstupní data z něj činí silný nástroj pro správné a rychlé posouzení ekonomické efektivnosti celé škály investic. Hodnocení lze provést z různých pohledů: bez financování, s dotací, s úvěrem, s vlivem daní. Lze zadat předpoklady o obnově investic, zohlednění zůstatkové hodnoty aktiv a další. Vstupní hodnoty se zadávají převážně formou dialogu. Standardním výstupem je tabulka hotovostního toku a základních hodnotících kritérií (NPV, IRR, Ts, Tsd).

Analýza vlivu změn vstupních hodnot na uživatelem vybraná kritéria je dalším pohledem na hodnocenou akci, který zvyšuje kvalitu konečného hodnocení.

Nápověda podrobně popisuje jak použité vstupní a výstupní hodnoty, tak i jednotlivá kritéria a přijaté předpoklady hodnocení a může tak sloužit jako příručka pro ekonomické hodnocení investic. Nedílnou součástí nápovědy je i uživatelský manuál.

Program byl vyvinut ve Visual Basicu for Aplication (program v nové verzi 3.3 je odladěn pro použití v prostředí MS Office 2016) na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT.

Autoři programu: Kontakt:
prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. staryo@fel.cvut.cz
doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. vasicek@fel.cvut.cz

jirkavenca@volny.cz

Cena programu EFEKT verze 3.3 je 1234,- Kč (+21 % DPH pro plátce DPH)


Objednávka programu EFEKT
Název firmy:
Adresa:
Jména uživatelů:
Email:
IČ:
DIČ:
Jsem plátce DPH Nejsem plátce DPH
Počet instalací:
Zaslat na: Používaná verze Excelu:

Metodika programu EFEKT


Ukázky z programu EFEKT:

zadání investice
zadání společných údajů
zadání daňových a účetních odpisů
zadání financování
dialog citlivostní analýzy
graf citlivostní analýzy
zadání provozních nákladů a výnosů
ukázka tabulky výsledků a kritérií ekonomické efektivnosti

Nápověda k programu